Soukromí

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro uživatele seznamkaprotebe.cz

Kdo jsme?

Webová stránka seznamkaprotebe.cz (dále jen "webová stránka") a služba, kterou vám poskytuje IntermaxGroup AG, Chaltenbodenstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland.

Obsah

 • 1. Shrnutí Zásad ochrany osobních údajů
 • 2. Zvláštní poznámka o nezletilých osobách
 • 3. Jak shromažďujeme Vaše informace
 • 4. Právní základ pro zpracování osobních údajů
 • 5. Informace, které shromažďujeme
 • 6. Využívání shromážděných informací
 • 7. Zveřejňování informací
 • 8. Kontrola a změna Vašich informací
 • 9. Uchovávání osobních údajů
 • 10. Námitka a omezení osobních údajů
 • 11. Odkazy na webové stránky třetích stran
 • 12. Mezinárodní přenos osobních údajů
 • 13. Změny a aktualizace zásad
 • 14. Poslední revize a datum účinnosti
 • 15. Zabezpečení
 • 16. Stížnosti a dotazy

1. Shrnutí Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zacházení se shromažďovanými informacemi při Vašem používání nebo přístupu k našim službám. Dále tyto Zásady ochrany osobních údajů rovněž pokrývají veškeré informace o Vás, které s námi sdílí naši partneři nebo které sdílíme my s našimi partnery.Webová stránka se zavazuje poskytnout Vám profesionální a vysoce kvalitní představení a seznamovací služby, a proto se zavazujeme chránit Vaše soukromí. Je třeba je chápat společně s Podmínkami používání těchto webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů webové stránky se vztahují na informace o zákaznících, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek a jejichž cílem je zajistit, aniž by jste se museli starat o otázky důvěrnosti. Vaše soukromí je pro nás velmi důležité a proto chceme, abyste jste jasně rozuměli tomu, jak jsou informace, které jste nám poskytli nebo byly shromážděné během používání našeho webu, využity k tomu, aby Vaše návštěva byla příjemnější a aby Vám přinesla informace a příležitosti, které by Vás mohly zajímat. Používáním webové stránky a/nebo našich služeb vyjadřujete souhlas s našimi Zásadami ochrany soukromí a našimi Obchodními podmínkami. Pokud nepřijímáte tyto Zásady ochrany osobních údajů nebo nepřijímáte naše Podmínky použití, prosíme Vás, abyste opustili webovou stránku.

Všechny odkazy v této stránce na seznamkaprotebe.cz, "my", "nás", "naše" a podobné pojmy by měly být interpretovány odpovídajícím způsobem. Podobně, pokud se neuvádí jinak, odkaz na "Vy", "Vaše", "Vás" nebo "Vám" v těchto Zásadách ochrany osobních údajů je odkaz na Vás jako na uživatele této webové stránky.

2. Zvláštní poznámka o nezletilých osobách

Jak je uvedeno v Podmínkách použití, žádáme, aby nám osoby mladší 18 let nepředkládaly žádné informace. Webová stránka vědomě nevybírá informace od dětí mladších 18 let. Odpovědností rodiče nebo poručníka je, aby děti, které jsou v jejich opatrovnictví, nepoužívaly počítač či jakékoliv elektronické zařízení k získání přístupu nebo jakýmkoli způsobem využívaly naší webové stránky nebo služby. Dále očekáváme a vyžadujeme, aby se každý uživatel nebo člen našeho webu a služby ujistil, že bude chránit své přihlašovací informace od všech dětí nebo nezletilých.

3. Jak shromažďujeme Vaše informace?

Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány nebo přístupné mnoha způsoby, včetně: Přímo od Vás (ať už přímo nebo ústně), když se k nám připojíte nebo vytvoříte účet a jakýmkoli přímým či nepřímým využíváním našich služeb; Vygenerované v korespondenci apod.;Přijaté třetími stranami ve vztahu k službám, které sami poskytujeme na základě Vašeho svolení, které mohou být získány přímo od Vás nebo nepřímo prostřednictvím Vašich činností. V takových případech se ujistíme, že tyto třetí strany jsou oprávněny tyto informace zveřejnit. Vaše osobní informace můžeme také získat prostřednictvím Vašeho používání našich webových stránek seznamkaprotebe.cz nebo pomocí cookies na našich webových stránkách.

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů má oporu v následujícím právním základě: Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je realizace požadované služby od nás nebo provádění jakékoli dohody, kterou s námi máte. Vaše osobní údaje mohou být použity k údržbě Vašeho účtu a profilu či ke spojení s dalšími uživateli na naší platformě. V určitých případech můžeme požádat o Váš souhlas nebo o konkrétní záležitosti. Pokud je požadován Váš souhlas pro shromažďování, zpracování a zveřejňování osobních údajů, zajistíme, že takový souhlas bude svobodně udělen. Můžeme Vás také požádat o souhlas s tím, abychom Vám pravidelně zasílali marketingové materiály, které pro Vás podle nás mohou být vhodné. Taková marketingová komunikace Vám bude zaslána pouze tehdy, pokud s ní souhlasíte prostřednictvím "Přijmutí" (Opt-in). Tímto jste informováni, že s výhradou právních nebo smluvních omezení můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Veškerá sdělení týkající se takového odnětí nebo změny souhlasu musí být v písemné formě a adresovány na support@seznamkaprotebe.cz. Můžeme zpracovat Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, včetně poskytování naší služby, analýzy chování uživatelů s cílem zlepšení naší služby a zlepšení našeho obsahu a pro administrativní účely.

5. Informace, které shromažďujeme

Různé typy informací, které shromažďujeme mohou zahrnovat: Informace, které jste poskytli v našem on-line ANONYMNÍM registračním formuláři, jako je Vaše pohlaví, Váš email, typ vztahu, který hledáte. Nicméně žádné z Vašich osobně identifikovatelných informací nejsou přístupné veřejnosti ani ji nelze použít k identifikaci konkrétní osoby. Informace, které jste dobrovolně poskytli prostřednictvím vytvoření a dokončení Vašeho profilu, zveřejnění nebo zapojení do médií, jako je například zasílání zpráv nebo chatovací program na webové stránce. To může mimo jiné zahrnovat přihlašovací údaje účtu, věkové preference ideálních partnerů, znamení zvěrokruhu, zeměpisné umístění, fotografie, videa, osobní zájmy, fyzické vlastnosti a podobně. Informace, které se automaticky shromažďují při návštěvě nebo používání našich webových stránek, jako je Vaše IP adresa, e-mailová adresa, typ prohlížeče a soubory cookies, analytické nástroje a služby třetích stran. Informace získané ostatními prostřednictvím naší webové stránky. Shromažďujeme informace, které by nám byly poskytnuty organizacemi třetích stran. Tyto osobní údaje mohou obsahovat kontaktní údaje, demografické údaje a údaje o navigaci na internetu. Informace poskytované finančními institucemi nebo zpracovateli plateb, které nám mohou předat informace týkající se platebních informací nebo platebních metod související s Vaším placeným účtem nebo placeným předplatným a službami.

6. Využívání shromážděných informací

Vaše informace využíváme k lepšímu poskytování našich služeb. Kromě toho používáme Vaše informace k ochraně Vaší osoby, ostatních uživatelů a k zachování integrity našich webových stránek proti podvodům a případně tak, jak to vyžaduje zákon. Veškeré informace, které o sobě ve svém profilu vyplníte budou zobrazeny na Vaší profilové stránce. Můžeme odstranit jakýkoli nevhodný obrázek nebo slova a fráze, které neobsahují žádné informace nebo fráze, které by nedávali ostatním uživatelům smysl a za účelem poskytnutí kvalitní seznamovací služby všem členům naší webové stránky. Můžeme interně používat osobní identifikační údaje našich uživatelů, abychom zlepšili naše marketingové úsilí, statisticky analyzovali využití webu, zlepšili náš obsah a nabídku produktů a přizpůsobili obsah a uspořádání našich stránek. Věříme, že tímto použitím vylepšíme naše stránky a lépe přizpůsobíme Vaše online zážitky tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám. Můžeme také použít Vaše osobní identifikační údaje, abychom Vám poskytli informace, které jsou v některých případech zaměřeny na Vaše zájmy, jako jsou cílené bannery a propagace. Vaše informace také používáme k administrativním účelům a ke komunikaci s Vámi způsobem, jaký si zvolíte. Můžeme Vás pravidelně kontaktovat e-mailem pro účely zákaznického servisu a také abychom Vás informovali o speciálních nabídkách, nových službách a příležitostech pro naše zákazníky. Nebudeme vás kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo textové zprávy bez Vašeho výslovného souhlasu (opt-in). Používáme standardní možnost odhlášení (opt-out) pro všechny ostatní nežli administrativní typ komunikace týkající se Vašeho účtu.

7. Sdílení a zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jste dobrovolně poskytli, jsou zveřejňovány ostatním uživatelům prostřednictvím Vašeho veřejného profilu. Uvědomte si, že jakmile sdílíte informace veřejně na internetu, nebudeme mít žádnou kontrolu nad tím, jak mohou ostatní Vaše informace využívat. NEZOBRAZÍME žádné z Vašich osobních údajů, jako například: Vaše reálné jméno, emailovou adresu, PSČ, mobilní číslo nebo pevnou linku či IP-adresu. Ty budou uchovány přísně soukromě a důvěrně. V žádném případě nic neprovedeme bez Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme dále sdělovat našim zaměstnancům, partnerům a dalším třetím stranám, které mohou tyto informace vyžadovat, aby nám pomohly při řešení vztahů, které s Vámi máme. Pokud sdílíme Vaše osobní údaje s těmito třetími stranami, zajistíme, aby tyto strany využívaly tyto údaje způsobem, který zajistí bezpečnost a ochranu Vašich osobních údajů. Tato webová stránka je provozována společností IntermaxGroup AG, která je součástí skupiny spřízněných společností, které jsou vzájemně propojeny a provozují různé části podniku. Jednáme jako skupina a nadále budeme sdílet informace a údaje, které mohou být nezbytné, s dalšími společnostmi skupiny. Potvrzujeme, že všechny společnosti skupiny dodržují povinnosti týkající se ochrany dat uvedené v tomto dokumentu a podléhají rozsahu a omezením stanoveným jakýmkoli vnitrostátním právem jakékoli konkrétní společnosti. Tím, že přijmete naše VOP, potvrzujete, že jste vázáni těmito Zásadami ochrany osobních údajů a také souhlasíte s tím, že můžeme sdílet informace s jinými společnostmi ve skupině a že jakékoli zpracování může být provedeno některou z firem skupiny.

NEPRODÁVÁME ani nepronajímáme žádné osobní údaje o Vás žádné třetí straně bez Vašeho výslovného svolení. Souhrnně zveřejňujeme informace pro inzerenty a pro jiné marketingové a propagační účely. V těchto situacích NEZVEŘEJŇUJEME těmto subjektům žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci Vaší osoby. V zájmu zachování zdravé komunity, spolupracujeme se všemi orgány vymáhání práva a se všemi třetími stranami k prosazení jejich práv duševního vlastnictví či jiných práv. Vyhrazujeme si právo zveřejnit Vaše osobní identifikační údaje, jak to vyžaduje zákon, a pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv a/nebo ke splnění soudního řízení, soudního příkazu nebo právního procesu na našich webových stránkách. Pro vyúčtování zboží a služeb používáme společnosti pro zpracování platebních karet. Tyto společnosti nezachovávají, neposkytují, neukládají ani nepoužívají osobní identifikační údaje pro žádné jiné účely.

Vaše osobní údaje NEBUDEME sdílet pro marketingové účely s žádnou třetí stranou bez Vašeho souhlasu. Jsme povinni poskytnout informace soudním orgánům, pokud k tomu mají řádné oprávnění a to například k domovní prohlídce nebo soudní příkaz. Jiným než platným žádostím právních orgánů, v opačném případě budou Vaše informace v bezpečí na webové stránce. Snažíme se o to, abychom měli stále Vaše aktuální, přesné a úplné údaje a spoléháme se na Vás, že své údaje aktualizujete, pokud to bude potřeba.

Vaše individuální použití webové stránky a Vaše interakce s ostatními uživateli prostřednictvím těchto stránek bude zachováno jako přísně soukromé. Na základě Vašeho výslovného souhlasu Vám můžeme čas od času zasílat e-maily obsahující informace o systému a aktivitě webu, oznámení, propagačních akcích, jakož i propagačních akcích třetích stran, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat. Ze zasílání e-mailů webových stránek nebo e-mailů odesílaných třetími stranami se můžete kdykoli odhlásit změnou nastavení svého profilu nebo prostřednictvím odkazu Odhlášení zahrnutého v každém e-mailu zaslaném webovou stránkou nebo třetí stranou. V průběhu zobrazování reklam na těchto stránkách a použitím některých částí webové stránky, námi nebo třetí stranou, inzerent může umístit nebo rozpoznat jedinečný cookie ve Vašem prohlížeči. Cookies jsou běžnou součástí internetových operací a jsou také používány webovou stránkou, aby Vás bezpečně identifikovali při každém přihlášení a používání webových stránek a pro udržení aktivní relace, když webovou stránku po určitou dobu nepoužíváte. Další informace o cookies naleznete v našich Zásadách užívání souborů Cookies.

8. Kontrola a změna Vašich informací

Budeme používat přiměřené prostředky k tomu, abychom udržovali Vaše osobní údaje přesné, úplné a aktuální vzhledem k zamýšlenému použití, nicméně je třeba nás okamžitě informovat, pokud se Vaše osobní údaje změní.

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte právo obdržet potvrzení o tom, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a můžete požádat o přístup k uvedeným osobním informacím. Můžete také požádat o kopii těchto Vámi získaných informací – tato žádost může být podána ústně nebo elektronicky. Kopii poskytneme v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. K úpravě nebo vymazání informací z naší databáze máte následující možnosti:

Pošlete žádost na Zákaznickou podporu Přihlašte se pod svým heslem a změntě/vymažte Váš profil Pokud je Váš profil připraven k vymazání z naší databáze, po uplynutí této doby je nutno mít na paměti, že přidružené údaje uchováme další tři měsíce (přibližně devadesát kalendářních dnů), pokud jsou informace požadovány v souvislosti s původním účelem, pro které byly shromážděny nebo jinak povoleny nebo vyžadovány zákonem. V každém případě bude Váš profil změněn na neaktivní a NEBUDE zobrazen na webových stránkách.

9. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováme tak dlouho, dokud je nezbytné poskytnout Vám naše služby, jak je uvedeno v těchto zásadách, nebo dokud nebude Váš účet smazán, pokud není vyžadována nebo jinak povolená zákonem delší doba uchování. Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, nicméně toto podléhá našim právním povinnostem, které mohou vyžadovat, abychom uchovali Vaše osobní údaje po určitou dobu.

10. Námitka a omezení osobních údajů

Máte právo vznést námitku na zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudeme mít přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Můžete se odhlásit od přijímání e-mailových upozornění do Vaší externí schránky, pro odhlášení prosím použijte odkaz v dolní části každého e-mailu. Dále uznáváme Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů, v takovém případě je budeme uchovávat pouze k uplatnění nebo obhajobě stížností.

11. Odkazy na webové stránky třetích stran

Upozorňujeme, že přístupem k dalším webům třetích stran z hypertextových odkazů na našich webových stránkách, nebudeme mít nad těmito webovými stránkami žádnou kontrolu. Tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, vůči nimž neneseme žádnou odpovědnost nebo povinnosti.

12. Mezinárodní přenos osobních údajů

Pokud umožníme dodavatelům nebo třetím stranám zpracovávat Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, ujistíme se, že existují příslušné záruky, aby Vaše osobní údaje byly chráněny. Používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí nebo jiné vhodné záruky, abychom umožnili přenos dat z EHP do jiných zemí.

13. Aktualizace zásad

Webová stránka si vyhrazuje právo tyto zásady aktualizovat, kdykoli to považuje za nutné. Pokud dojde k jakýmkoli změnám v zásadách, bude to označeno aktualizací data poslední revize zásad uvedených na konci tohoto dokumentu.

14. Poslední revize a datum účinnosti

Tyto zásady byly naposledy revidovány 20. května 2018. Pro uživatele, kteří se zaregistrovali do služby před 20. květnem 2018, budou tyto zásady platné 24. května 2018. Tyto Zásady ochrany soukromí byly přeloženy pro Vaše pohodlí. Pokud existuje nějaký rozpor mezi touto verzí a původní anglickou verzí, platí anglická verze. Máte-li nějaké dotazy nebo obavy, použijte prosím kontaktní formulář Zákaznické podpory na webové stránce a naše zákaznická podpora se bude zabývat Vaším dotazem - rychle, profesionálně a efektivně, protože jsme tu pro Vás a připraveni řešit jakýkoliv Váš dotaz.

15. Zabezpečení

Zajištění soukromí Vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležité, a proto od nynějška budou podniknuta všechna nezbytná technická a organizační opatření, která zajistí, že Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy a budou provedena veškerá opatření, která zajistí, aby nedošlo k neautorizovanému nebo protiprávnímu zpracování osobních údajů. Upozorňujeme, že i když podnikneme veškeré nezbytné kroky k zabezpečení Vašich informací, neslibujeme, a neměli byste očekávat, že Vaše osobní údaje zůstanou vždy bezpečné.

16. Stížnosti a dotazy

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich metod a procesů ochrany osobních údajů, máte právo nás kontaktovat telefonicky, písemně nebo e-mailem a podat stížnost na adrese support@seznamkaprotebe.cz Vaše dotazy budou řešeny v co nejkratším čase.

Copyright 2024 seznamkaprotebe.cz